Home

Vangoetsenhoven Andre

Als ervaren deskundigen staan wij garant voor een correct advies en positieve keuring op het gebied van Energie- PrestatieCertificaten, Drinkwaterkeuringen, Rioolkeuringen en Ventilatieverslagen. 

Keuring van de  huishoudelijke binneninstallatie is verplicht voor de indienststelling van uw drinkwater en dit om de kwaliteit van uw drinkwater te kunnen waarborgen tot aan de kraan.

Het water dat uit de kraan komt, is er in de eerste plaats voor menselijke consumptie. Om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen waarborgen, moet uw installatie en alle toestellen op een correcte en reglementiare manier zijn geïnstalleerd en functioneren.


Er zijn verschillende types van drinkwaterkeuringen:

◾Eéntapsinstallatie (één tappunt tijdens de bouwfase)

◾Basiskeuring, dit is de voornaamste keuring waarbij wordt nagegaan of de sanitaire installatie in overeenstemming is met de voorschriften.

◾Bijkomende keuring, bij wijziging of uitbreiding van de installatie.

◾Specifieke keuring, waarbij slechts één onderdeel van de installatie beoordeeld wordt, los van de volledige installatie (bv. keuken, badkamer, ...)

◾Herkeuing, de herkeuring van een eerder niet conforme basiskeuring.


De installatie dient te voldoen aan het Technisch Reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven, het Belgaqua-repertorium, het algemeen waterverkoopreglement en eventueel het bijzonder waterverkoopreglement van uw drinkwater leverancier.


EnergiePrestatie

Certificaat


Het EnergiePrestatieCertificaat geeft de energiezuinigheid van een gebouw weer en is verplicht vanaf het moment dat het pand te koop of te huur aangeboden wordt.


Het EPC geeft een energiescore weer die berekend wordt op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals de gebruikte materialen en isolatiewaarden van muren, vloeren, daken, ramen, deuren, maar ook de installatie van de verwarming, van warm water en van de koeling worden mee in rekening gebracht.

Rioolkeuringen


Sinds 2011 is in Vlaanderen een keuring van de privéwaterafvoer verplicht voor nieuwbouw of grondige verbouwing.


Er moet een correcte en volledige scheiding tussen afval- en regenwatercircuit zijn en het stelsel dient te voldoen aan de wetgeving (bv. aanwezigheid septische put, infiltratie,...).


U bent verplicht het keuringsattest te kunnen voorleggen aan uw rioolbeheerder voor de aansluiting op de riolering.